Tekst In Beeld

Hieronder een aantal alineas uit teksten die ik ala Godevaert den Becker van Straten schreef vanuit de Middeleeuwen.

Rin ende Maes website

"Veldtocht

De tenten hullen zich in stilzwijgen. Een miezerige regen, grijs mistroostig vormt modderige plassen. De strijd is gestreden. Handwerkslui zijn druk doende verloren gegane waar te vervangen, manden worden gevlochten, potten gedraaid. Plots het gekletter van metaal op metaal wanneer op de veldsmidse het zwaard weer tot ploegschaar wordt gesmeed. Er worden tenten gerepareerd, kleding vermaakt, gesponnen en geweven. Trots wapperen de vaandels straks weer in heldere kleuren. We zijn op weg naar huis.

   
   

informatie over de mogelijkheden: tekstinbeeld@hetnet.nl of 0478-501101