Tekst In Beeld

Hieronder een aantal alineas uit teksten

Portret van een volle vrouw

"In groene en blauwe tinten verf gevangen, staat Nelleke 1 zoals koeien eigen is, schouderophalend prominent in beeld. Onlangs ontsnapte ze uit de proefboerderij in N. waar wordt bekeken of er met behulp van gentechnologie koeien kunnen worden gemanipuleerd om op zeewier te leven....."

   
Klokkenspel op hoogte "..door je aanslagen te beïnvloeden je muziek wezenlijk anders te laten klinken, van een genuanceerd fluisterend pianissimo tot een uitbundig fortissimo. Het bijzondere van deze beiaard is wel dat de klokken zich onder het klavier bevinden....."

 

informatie over de mogelijkheden: tekstinbeeld@hetnet.nl of 0478-501101