Tekst In Beeld

Hieronder een aantal alineas uit teksten

Maasheggen vlechten

".. Onze voorvaderen vlochten deze ondoordringbare veekeringen. Het prikkeldraad zorgde ervoor dat ze werden gerooid, afgedankt en wat zie ik nu voor me, meidoorn, sleedoorn en kornoelje, uitgegroeid tot in de hemel. Om ze weer in oude staat terug te krijgen zal wel wat werk vergen denk ik nog....."

   
Cultureel verschil is rijkdom . "Met zoveel verschillende culturen onder een dak is het vanzelfsprekend dat je samenwerkt om de activiteiten te kunnen organiseren. Uiteraard zijn er wel eens meningsverschillen, mensen zijn immers allemaal verschillend. Respect hebben voor elkaar, samenwerking en integratie, om deze begrippen draait het .... "

 

informatie over de mogelijkheden: tekstinbeeld@hetnet.nl of 0478-501101